Toppmodern mobil växel med OptiCaller Software och Broadsoft Broadworks

Mobile Extension (MEX) / Unified Communications (UC)

OptiCaller förenklar användningen av funktionen Mobile Extension där mobiltelefonen blir en anknytning i Broadsoft Broadworks. Med hjälp av OptiCaller kan användaren ringa som vanligt och slå nummer manuellt, från telefonboken eller från samtalslistor. OptiCaller kopplar sedan samtalet automatiskt via Broadsoft Broadworks till destinationen. På detta sätt kan användaren få åtkomst till, och dra nytta av, alla funktioner i Broadsoft Broadworks direkt från mobilen.

Hänvisning

Med OptiCaller kan användaren enkelt sköta hänvisning av sin ankytning från mobilen via ett grafiskt gränssnitt. Klienten erbjuder också användaren åtkomst till andra växel- funktioner som t.ex. vidarekoppling och in-/urloggning ur grupper.

Mobil Samtalsoptimering

OptiCaller tar kontroll över hur varje samtal kopplas upp och ger därmed användaren möjlighet att ringa på det mest kostnadseffektiva sättet både för samtal i Sverige och när användaren befinner sig utomlands. Genom att välja mellan att ringa direkt, via Broadsoft Broadworks (Call- Through), bli uppringd (Call-Back) eller via mobil VoIP- kan samtalskostnaden ofta minskas med mellan 35-90% beroende på samtalsfall. OptiCallers automatiska samtalsoptimering är patentgodkänd.

Plattform

OptiCaller finns idag utvecklad som applikation för Android, iPhone, Symbian, Blackberry och Windows Mobile. OptiCaller finns även utvecklad som webbase- rad tjänst och kan nyttjas från mobiltelefonens webb- läsare. Denna kombination gör OptiCaller tillgänglig för de flesta mobiltelefonerna på marknaden.

Operatörs- och växelneutral

Applikationen är operatörsneutral vilket innebär att an- vändare inte behöver något speciellt mobilabonnemang. Programvaran har en väldigt flexibel konfiguration och är optimerad för att fungera med Broadsoft Broadworks. Inställningarna samt utskick av klienterna (OTA) hanteras enkelt via ett kraftfullt provisioneringssystem.

Software as a Service (SaaS)

OptiCallers programvara kan köpas som tjänst och finns i licensperioder av 12, 24, 36 eller 60 månader. Under denna licensperiod har användaren möjlighet att flyt- ta sin OptiCaller programvara mellan olika telefoner. OptiCaller finns också att köpa på traditionellt sätt “Unlimited” vilket innebär att programvaran kan nyttjas under telefonens livslängd.

Provisioneringssystem effektiviserar hantering av OptiCaller programvara

Det kraftfulla webbaserade provisioneringssystemet är utvecklat för att förenkla administreringen av OptiCaller programvara. I detta system lägger administratören upp företaget, dess användare och de växelinställningar som OptiCaller programvaran skall ha. Det finns även möjlighet att uppdatera programvaran, förlänga licenser och flytta programvara mellan telefoner m.m. Man kan också skräddarsy Broadsoft Broadworks klienter så att enbart de funktioner som behövs finns med i menyn. 

Sälj mer Broadsoft Broadworks och bli en certifierad OptiCaller Software partner

Vill ni sälja mer Broadsoft Broadworks? Då borde ni erbjuda en toppmodern mobil växel baserad på OptiCaller Software’s programvara! OptiCaller Software letar efter växel distributörer, resellers och Centrex operatörer. Kontakta oss för att få en gratis OptiCaller klient.